Producenci kotłów i podgrzewaczy
Termet, Vaillant, Buderus

zalecają cykliczne wykonywanie przeglądów
urządzeń w trakcie ich eksploatacji.

Praktyka serwisowa pokazuje jednak, że większość użytkowników przeglądów takich nie zleca wcale. Serwis jest wzywany dopiero wtedy, gdy urządzenie odmówi posłuszeństwa lub też zacznie się w nieprawidłowy sposób zachowywać np. wydając niepokojące odgłosy, cieknąc, uwalniając spaliny do pomieszczenia itp. Domyślać się można, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony niewiedza – wielu użytkowników po prostu nie słyszało o tym, że takie przeglądy są konieczne. Drugim przypadkiem jest świadomość zaleceń producenta, ale nieserwisowanie urządzenia w celu uzyskania doraźnych oszczędności finansowych.

Nie prowadząc systematycznej obsługi swojego gazowego kotła lub podgrzewacza wody, użytkownik nie zdaje sobie zazwyczaj sprawy z faktu, że naraża się na:

 • znacznie wyższe koszty napraw urządzenia w przyszłości
 • w większości przypadków ponosi wymierne straty finansowe poprzez zawyżone zużycie gazu przez urządzenie
 • niespodziewaną awarię urządzenia w niefortunnym momencie np. w czasie ostrej zimy
 • znacznie szybszą eksploatację urządzenia
 • zagrożenie bliskich i własnego bezpieczeństwa

Przegląd techniczny obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej oraz poprawności odprowadzenia spalin
 • czyszczenie i konserwację urządzenia
 • usunięcie istniejącej awarii
 • regulację parametrów pracy
 • kontrolę poprawności działania
 • sprawdzenie zabezpieczeń
 • ocenę stanu zużycia urządzenia

Usługa nie obejmuje:

 • kontroli wykonanych instalacji
 • usuwania i naprawy wad instalacji, do której urządzenie jest podłączone
 • prac montażowych (np. montażu i podłączenia automatyki)

Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną eksploatację urządzenia, należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze pobierane do spalania nie może zawierać substancji agresywnych powodujących korodowanie urządzeń (np. chloru lub fluoru zawartych w klejach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy zaleca się okresową konserwację urządzenia wykonywaną przez Autoryzowany Serwis.

ZGŁOŚ PRZEGLĄD TECH.