Naprawy w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym

marek Termet, Vaillant*, Buderus.

Firmy Termet, Vaillant, Buderus, Junkers dalej zwane gwarantem, udzielają gwarancji na okres 24 miesięcy na sprawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem od daty pierwszego uruchomienia lub montażu z możliwością wydłużenia podstawowego okresu według zasad opisanych w karcie gwarancyjnej.

Wykonujemy naprawy gwarancyjne:

  • standardowych gazowych kotłów z otwartą komorą spalania
  • kondensacyjnych gazowych kotłów stojących oraz wiszących
  • podgrzewaczy wody przepływowej z otwartą oraz zamkniętą komorą spalania

*Naprawy gwarancyjne urządzeń marki Vaillant wykonujemy tylko na zlecenie producenta.

Prace serwisowe związanie z konserwacją, czyszczeniem i okresową regulacją urządzenia odbywają się na koszt Użytkownika.

Wykonujemy naprawy pogwarancyjne:

  • standardowych gazowych kotłów z otwartą i zamkniętą komorą spalania
  • kondensacyjnych gazowych kotłów stojących oraz wiszących
  • podgrzewaczy wody przepływowej z otwartą oraz zamkniętą komorą spalania

Do wykonania napraw pogwarancyjnych przez Autoryzowany Serwis dopuszcza się tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne.

Należy pamiętać, iż tylko regularnie wykonywane okresowe przeglądy i konserwacje gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo urządzenia podczas codziennej eksploatacji.

ZGŁOŚ NAPRAWĘ